Förskola / skola

Ikväll kl: 18:30 sker ett årsmöte för intresseföreningen kring bygdens förskolor och skolan. Vi hoppas många föräldrar besöker årsmötet för att vara med och påverka både det som sker innanför förskolans/skolans väggar samt den tänkta nybyggnationen som sker mer ute i det fria. Förskole/skolrådet i bygden är under lite ombildande så det är ett viktigt avstamp för att fortsätta följa utvecklingen av bygdens stora intresse, förskolorna samt skolan så klart. Det finns idag fyra förskoleavdelningar i bygden (en i Järle, tre i Ervalla) samt skolan som idag har 85-talet elever mellan Förskoleklass – 6:an. Vad vore bygden utan skolan eller för den delen omvänt, vad vore skolan utan bygden? Väl mött på årsmötet alla intresserade föräldrar eller andra invånare i bygden som vill påverka.

Share on Facebook