Sommarcafet

Det börjar nu bli allvar av alla intentioner och idéer därför kallas ansvariga personer till ett möte med hembygdsföreningen på söndag kl 18:00 vid Kvarnfallsstugan. På detta möte kommer riktlinjer mm sättas upp vad som gäller den veckan man är ansvarig. Bygdelaget har beslutat att ge denna sommar ett testförsök och hembygdsföreningen upplåter lokalen under sommaren. Öppettider kommer prel. bli 11-17 Ons-Sön och cafeterian öppnar onsdagen efter midsommar dvs den 26/6 kl: 10:00 och pågår till 18/8 kl: 17:00. Två veckor återstår att fyllas av någon/några föreningar i annat fall kan detta delegeras ut av bygdelagets ordföranden efter söndagens planeringsmöte. Ansvariga personer får mail via bygdelagets mejllista i slutet av denna vecka. En idé kan förverkligas om bygden hjälps åt!

20130521-235006.jpg

Share on Facebook