Återvinningscentralen

Bygdens återvinningsstation ligger vid Hovsta rondellen eller strax öster om den. Bygdenytt.se fick i uppdrag att sprida informationen om hur du lättast lastar bilen/kärran för att underlätta för dig själv och andra när ni besöker centralen. Se skissen nedan hur det ser ut med alla containrar mm. Enligt med tidigare vallöften så är det även denna sommar utökade öppettider vid Hovstas ÅC. Alla tisdagar samt vissa lördagar i månaden. Kolla på kommunens hemsida vilka lördagar det gäller exakt så det stämmer med din resa om inte tisdagarna passar vill säga.

20130730-221209.jpg

Share on Facebook