Omställning Järle

Beställ din mat direkt från bonden!
Från och med denna veckan kan alla som vill handla lokala och ekologiska råvaror direkt från bonden göra det. För tillfället är det Ulf Wiktorsson, Rörbrakets gård som levererar potatis, tomater, gurka, lök, kålväxter, rödbetor m m. Varorna förbeställs två dagar innan och levereras torsdagar jämna veckor till Järlegården. Kontaktperson är Birgitta Carlsson, tel: 0587-500 73 alt 0735-10 54 64. Hör av dig till henne om du också är intresserad! Även ägg kan förbeställas från lokala äggproducenter. Listan kommer att utökas med fler producenter och produkter om intresset finns J.
Kontakta gärna Birgitta om ni har något ni vill sälja.

21/9 08:00 reparation av gångbron över Järleån.

10/10 Höstupptakt för ”Hållbara Järle”
Ny träff kl 18.30 på Järlegården, med fokus på energifrågorna. Vi låter oss inspireras av någon lämplig gästföreläsare inom området och diskuterar fortsatta aktiviteter samt summerar vad som skett hittills. Vill gärna fördjupa kunskapen om t ex solceller och funderar på en studiecirkel kring ”Gör din egen el”. Även andra ämnen kan vara aktuella. Kontaktperson: Lasse Carlsson, lc.jerle@telia.com

20130912-113846.jpg

Share on Facebook