Nätmobbing / groming

Vilka faror, utmaningar och möjligheter finns på nätet för våra tonåringar? Dessa frågeställningar och mycket mycket mer kommer deltagarna få svar på när bygden tar reda på fakta i frågan. Från Länstyrelsen kommer Maria Hagberg med rådgivande förslag och frågor. Från Örebro kommun deltager Per Åsell, kurator med sina erfarenheter efter samtal och möten med ungdomar. Kvällen som du bara inte får missa äger rum nästa onsdag 21/5 kl. 18:30 i samlingssalen på bygdens idrottsplats Lyckevallen. Arrangör är studieförbundet Vuxenskolan, Centerpartiet Axb/Erv och kulturgården i bygden. Tonåringar är mer än välkomna att med föräldrar lyssna på föreläsning och bl a kommer bygdens sexor sälja fika till självkostnadspris. Boka in detta så sprids fakta i bygden om även detta ämne. Sen ser ni nedan hur bygdens Valborgsfirande kan uppmärksammas och det är ju så bygden skall utmärka sig, hjälpsamhet, glädje och engagemang dessa ämnen vinner alltid i långa loppet.

20140511-120133.jpg

Share on Facebook