Bygdelagsmöte

En sommar går fort och det är dags för första mötet efter lov och semestrar. Kvällens möte äger rum i ungdomens hus hos Hasse på stationen. 13 föreningar har utsett sina representanter att verka för sin förenings åsikt som sen vägs samman till Bygdelagets åsikt i vissa frågor. Tre beslutade råd finns också enligt årsmötesprotokollet och dessa är, äldrerådet, ungdomsrådet och turistrådet. Kanske blir ungdomens hus föreningen den 14 att vid årsmötet ikläda sig rollen som nästa förening in i samarbetet.

Hovsta-Lillån har ju bildat ett liknande arbetssätt med “Axbergs utvecklingsråd” där man kan lära av varandra och gå ihop vid större frågor. Det som har vädjats om nu med kort varsel som inte sker i bygden men innefattar oss såväl boenden som föreningsmänniskor är, torsdagen 28/8 kl. 19:00 i Lundhagskyrkan ett dialogmöte med samtliga partiers kommunalråd om utvecklingen i den norra kommundelen. Kom gärna in och lyssna på mötet, moderator är förra kommundirektören Lena Källström. Mingel kommer ske när du kan ställa just dina frågor till respektive företrädare.

IMG_1726-0.JPG

Share on Facebook