Triveselträff

Idag kl. 14 äger månadens trivselträff rum i bygden. Daniel Viklund besöker träffen och bjuder på programmet, “frälsningssoldaten vid himmelens port”. Sånger, reflektioner och en smula dala-lyrik från hembygden i Västerdalarna. Varmt välkomna till bygdens Immanuelskapell hälsar församlingarna i bygden som hjälps åt vid dessa återkommande trivselträffar. Nästa äger rum i Sabbatsberg den 23/10 kl. 14:00 lika så.

IMG_2153.PNG

Share on Facebook