Uppsnyggning

Att sommaren 2014 blev en smärre succé efter Norsebäcksbadets uppsnyggning håller de flesta besökare och ortsbor med om. Nu är badet höststädat efter denna “brittsommar” som var i år. Eldstad, veden och bordet mm är ihopställt/ hemplockat för att i maj 2015 åter tas i anspråk igen. Återigen stort tack till Kurt och Göran för ert makalösa engagemang under denna varma goa sommar 2014. Nu laddar vi för en ännu bättre badsäsong 2015 om det nu går att få en bättre och skönare än i år.

IMG_2155.PNG

Share on Facebook