Älgjakt

Nu i gryningen när solen nått över horisonten så inleds årets älgjakt i vårt område. Det betyder full aktivitet i bygdens skog och mark med jägare och hundar. Något för övriga naturvänner att tänka på om man nu av någon anledning måste ut i skogen kommande dagar. Kort sagt sunt förnuft gäller för såväl jägare som bybor den kommande tiden såväl på vägen till och från älgtornen som inne i skogen. Nu hjälps vi åt så gott vi kan för att göra detta på bästa sätt för alla inblandade parter, god jaktlycka!

IMG_2185-1.PNG

Share on Facebook