Landsbygdsnämnden

Den historiska nämnden som drar igång sitt arbete den 1/1-2015 fick idag klart med ordföranden. Hannah Ljung är kvinnan och centerpartisten som skall leda nämndens arbete de kommande fyra åren. I veckan tog också kommunstyrelsen beslut om finansiering och område för LEADER perioden 2015-2020, dessa frågor kommer också handhas av den nya nämnden. Kommunens landsbygd kommer tillhöra LEADER området, “Mellansjölandet”. Riktlinjer och LAG mm kommer utarbetas och fastställas under våren 2015. Mycket nytt och spännande som kommer ske framöver, ikväll dock schack för bygdens ungdomar 17:00 i matsalen.

IMG_6699.PNG

Share on Facebook