Positiva skyltnyheter

Igår på bygdelagets årsmötet berättade Rune Nordin positiva nyheter från Trafikverket. Det kommer skyltas från R50 vid Axb.hammar rondellen “Ervalla” vilket det inte gör idag. Skyltarna kan vara uppe innan sommaren runt maj/juni hälsade Rune utifrån svar från Trafikverket! Detta började som en övrig fråga från en av företagarna i bygden Mäla Ekström (Hult Säteri) som renderade i en skrivelse och nu ett positivt svar. Mycket roligt att engagemang gör skillnad när man tar tag i saker. Ny vald huvudstyrelse i bygdelaget igår, namnen följer nedan och sen är det fjorton ledamöter från anslutna föreningar som kommer till och utgör bygdelagets hela styrelse. Mötesdatum följer likaså nedan och lokalen återkopplas under veckan då några föreningar skulle kolla upp sina möteslokaler. Nu gasar vi för kommande jubileums år!

Ordf. Per-Åke Sörman (firmatecknare)
Kassör. Karin Ekström (firmatecknare)
V.ordf. Tony Fridholm
Sekr. Inga-Lill Fridholm
Revisor: Gösta Tegner
Valberedning: Birgitta Hansson & Rune Nordin.

Mötesdatum 2015;
Måndag 23/3
Onsdag 27/5
Torsdag 20/8
Tisdag 27/10

IMG_2238.PNG

Share on Facebook