Stad och land

SM veckan är igång, dock tävlingsfridag idag tisdag. I morgon onsdag börjar Hindersmässan och därmed är veckan överhopad inne i staden. Vår kommun är bortsett regionerna kring Stockholm, Göteborg och Malmö den som växer allra mest. Det är så klart angenäma utmaningar men det blir färre personer i arbetsför ålder då fler barn och unga liksom äldre skall ta del av kommunala verksamheter. En utredning sätts i sjön nästa vecka om att utveckla skolorna på landsbygden. Hur kan kommunen säkerställa en kvalitativ utbildning i hela kommunen med för varje barn oavsett vart man bor. Med dagens digitala hjälpmedel borde man kunna tänka nytt på många platser ute på landsbygden. Stad och land är verkligen ett med varandra börjar den ena få slagsida faller allting väldigt lätt likt ett korthus. Med dessa ord, hoppas jag du försöker se nån tävling under veckan då Sverigeeliten gästar vår kommun.

IMG_2039.JPG

Share on Facebook