Kvinnodagen 

Åttonde mars, kvinnodagen. Kul att kvinnorna i världen likställs med kanelbullar, mjölk och andra dagar med budskap. Nej ta bort dagen och behandla kvinnorna med den respekt som de förtjänar. Vare sig hur de ser ut eller hur de klär sig utan för vad de har innanför pannbenet, precis som med männen. Ingen kvotering eller vare sig fördel eller nackdel skall ske för att man är vare sig man eller som denna dag uppmärksammar, kvinna. Sen vet alla om att kvinnorna föder barn och det är en ren fysiskt process innan, under och en tid efter förlossningen men sen kan absolut männen vara minst lika ansvarstagande i förhållandet som kvinnan. Nej som sagt var, se alla som individer dvs människor av kött och blod, ja jag vet att några är män och andra kvinnor men vare sig döm el favorisera någon för vilket kön man är.

Share on Facebook