750år vs 600år

Bygden firar 600år och kommunen 750år. Det måste ju gå att hitta synergieffekter av detta så klart. Sagt och gjort i fredags vid lunch uppvaktades projektledarna för Örebro 750år och man hitta flera olika samarbetsvägar projekten i mellan. Bl a kommer bygdens olika arrangemang anslås på diverse sidor och annonser inom 750års firandet. Det kommer även ske andra samarbeten under de bådas jubileumsår och det handlar mycket om att veta varandras arrangemang för att kunna hjälpas åt under 2015. Ett bra möte som med facit i hand kanske redan skulle gjorts under hösten kanske för att få än bättre förståelse för våra arrangemang kommande sommar. Men som vanligt så gäller det att se framåt och påverka det man kan påverka och inte gräma sig över det som man inte kan påverka. Nu ser vi framåt mot nya spännande samarbeten projekten i mellan. 

Share on Facebook