Församlingsinfo

Mejl från Elin på församlingen sprids gärna vidare i bygden! Kan verkligen instämma i att vår framtid är ljus. Söndag 15 mars 11.00 Familjegudstjänst med barnkören och kyrkis i Ervalla kyrka. Simon Åberg

Onsdag 18 mars 9.30 Gudstjänst för Små & Stora i Ervalla kyrka. Simon Richardson

Torsdag 26 mars 13.00 Trivselträff med påskfest i Ervalla församlingshem, påskmat, Elin Henningsson sång och Matts Norman piano. OBS! Anmälan till 019-30 80 40 senast fredag 20 mars

Fredag 3 april 11.00 Gudstjänst i Ervalla kyrka. Tomas Rådehed, Simon Åberg

Söndag 19 april 11.00 Högmässa med konfirmanderna i Ervalla kyrka. Simon Åberg, Satu Brännström

Onsdag 29 april 9.30 Gudstjänst för Små & Stora i Ervalla kyrka. Simon Richardson

Torsdag 14 maj 08.00 Gökotta vid Järle skans, medtag kaffekorgen (vid regn i Ervalla kyrka) Ervallakören. Simon Richardson

Söndag 17 maj 11.00 Familjegudstjänst med sommaravslutning i Ervalla kyrka. Simon Åberg

Share on Facebook