Bygdelagsbeslut

I måndags träffades bygdelaget och de flesta av de fjorton anslutna föreningarna. Sabbatsbergs ungdomsgård stod som värd och Nils-Gunnar välkomnade oss med öppna armar. Bortsett 600-års firandet som tog det mesta av tiden då allting skall sammanföras inför de omvända datumen 9/5—5/9. I övrigt så togs butiksfrågan i norr upp och Håkan L skall kontakta de nya ägarna för uppvaktning från bygdelaget. Rune N tog upp frågan om trafiksituationen i den norra delen av bygden via R50. Trafikverket skall uppvaktas ang en skrivelse med fotomontage om två korsningar som kanske kan göras bättre och säkrare. Sigillet kommer också ev PRV skyddas och där fick Bo W uppdraget att fortsätta arbetet kring det beslutade sigillet. Mycket gott händer när föreningar träffas och samverkar för bygdens bästa. Kloka idéer stöps och går vidare till verklighet för allas bästa såväl boende som besökare. 

 

 

Share on Facebook