Norsebäcksbadet 

Bygdenytt.se kan rapportera om sorg för alla hoppälskande barn och ungdomar. Dock kanske en lättnad för många föräldrar men det viktigaste att det inte hände under badsäsong. Åsikterna har varit många om trädet vid Norsebäcksbadet, sågas ner eller behållas. Nu skötte naturens hårda vindar detta under söndagen och det viktigaste är återigen att ingen kom till skada och att det inte skedde under den varma badsäsongen. Ifjol slogs rekord på rekord ute vid badplatsen när den fick ett rejält ansiktslyft med grillplats, busk/slyröjning och breddning av vägen/vändplats mm. Redan nu på våren har Kurt Jantzen m fl börjat vårstädningen kring gräsmattor/ bryggor för att fortsätta hålla badet på en hög fin renlig nivå, fri från skräp och grenar. Synd på hoppträdet men av detta kan något nytt väckas, väljer man att se möjligheter istället för problem så är man redan på gång med ett nytänk! 

  

Share on Facebook