Ryttarföreningen 

Bygdens ryttare samlar återigen in järn och skrot under en månads tid. Med start idag och fram till och med 8 juni kommer containern stå vid Ervalla gård på grusplanen. Titta noga innan vad du får lägga i och inte. En laginsats av ryttarföreningen som ger en bra miljö i bygden vilken ingen kan säga nej till! Mer info lämnas av Åsa Karlsson 070-7732490 el asa.sdylta@telia.com. Hjälp till och sprid detta till nära och kära runt om i bygden.  

 

Share on Facebook