Engagemang & glädje

Tänk vilken kraft och samverkan det blir när 20 personer sitter runt ett bord och samtalar om bygden. Om det var vädret eller alla beviljade medel till att fira bygden står skrivet i vårsolen men oj vilket positivt möte det blev. Arbetsgrupp inför Ervalladagen utsågs, utvärdering av 9/5 gjordes och även om påpekanden fanns ang maten på kvällen som Tony redogjorde bra för så var alla runt bordet nöjda med första firardatumet. Vi måste våga stötta arrangemang som görs annars vågar ingen göra något om det letas fel. Vi här är de människorna som är de bästa ambassadörerna för bygden och dess boende och då måste vi sprida goda exempel. Som ordförande är jag glad över alla som vill samverka, samarbeta och hjälpas åt att få en ännu mer levande landsbygd i vårt område. Vi tar steg åt rätt håll hela tiden i utvecklandet av bygden. Sen skall vi inte tvinga någon vare sig att åka till Lyckevallen, kyrkan eller hembygdsgården m fl m fl men vi skall erbjuda arrangemang som passar alla sorters människor och att de lockas att besöka varandras tillställningar.  Vi är en god bit på väg och det är många avundsjuka blickar som riktas mot vår bygd, bra jobbat allesammans ni gör skillnad! 

 

Share on Facebook