Ervalladagen, 5/9! 

Nog för att det är sista firar datumet och att det är tre månader dit så puffar vi för dagen redan nu. Har du som läsare eller besökare 2013 idéer att utveckla dagen så mejla gärna in dessa till nyhetstips@bygdenytt.se så tas det med i arbetsgruppens träffar. Ramar just nu är som följer; Invigning i kyrkan 11:00 och därefter flagghissning, ceremoni framför församlingshemmet. Järle byalag förlägger i år sin skördemarknad under Ervalladagen med övriga utställare / försäljare från diverse föreningar och företag från bygden. Utställningen i Sjöbodastugan är öppen liksom öppet hus i skolan och förskolan. Dockteater med Br Bergqvist kommer visas i idrottshallen mm mm. Exakta tider kommer men tänket är utifrån tidigare år även om det inte finns någon förskola eller boulebana att inviga detta år. Det får bli 2-års fest istället vid dessa platser. Kan vi sen beställa samma fina väder som 2013 så är succén nådd även detta år denna sista firardagen av 600-års socken. 27/6 sker datum tre vid den traditionsenliga Järlemarken. Datum fyra sker på 80-års firande ESK den 25/7 dels på Lyckevallen och dels vid Hult säteri med en sommarfest med musik kvällen lång! Det är i……… Ja precis ni börjar kunna detta nu. 

Det är i bygden det händer! 

 

Share on Facebook