Fiberutbyggnaden

Tack alla som kom och gjorde midsommar så vacker vid hembygdsgården som det bara kan bli. Så tacksamt att kunna prata med vänner, grannar och hemvändande fd klasskompisar på bara några meters avstånd. Nu till den febrila aktiviteten som sker i bygden mellan sträckan Åboda-Hult-Lysfalla-Klysna. Det grävs, sprängs och borras under diverse vägar för att fler och fler skall kunna få två hål i väggen av fiber rakt in i hushållen. En pusselbit i en levande bygd när fler och fler kan jobba hemifrån och ta tillvara på de tjänster och utbud som finns på marknaden. Minst lika viktigt idag som förskola, skola och bra kommunikationer. Ett liten grävskopa för grävmasinisten men ett stort steg in i framtiden för bygdens boende i norr. Det går hela tiden framåt med en sak i taget åt rätt riktning och det ger gott gry i kommande framtidsplaner som ständigt smids i bygdens tankesmedja.  

Share on Facebook