Bensinmack

Ett arbete är initierat av bygdens wärdshus att undersöka efterfrågan att ev dra igång en mack i bygden igen. Första kontakterna mellan Dalviks Kvarn och wärdshuset är tagna och förutsättningarna är lite i sin linda men det avgörande och till syven och sist viktigaste är ju om just du kommer tanka där? Vi kan “skrika” och be efter mycket men stöttar vi inte det lokala så försvinner bygdens verkstad, frisör och handelsträdgård mm mm. Det är därför många tycker det är självklart att handla där medans långt ifrån sen alla gör det. Förhoppningsvis vet vi mer under senare delen av sommaren och kanske finns de på plats på Ervalladagen 5/9 för att berätta mer hur bygden kan bli delägare i detta likt Järnboås och Löa. Om nu bygden vill detta vill säga, mycket går att lösa och fixa i vårt område bara det utnyttjas, besöks och används annars är det ju inte till någon nytta. Levande landsbygd är framtiden men inte genom att sitta med armarna i kors utan genom att påverka sin egen vardag till det bättre. Bilden är från Dalviks Kvarns hemsida om olika projekt de driver runt om i Mellansverige. Vill vi så kan vi också, det har vi bevisat många gånger förr.  

Share on Facebook