Bron är sprängd

Av fientligt flyg och man måste ta en annan väg. Nåja det sista där är inte riktigt sant men att bron strax väster om Östanbergskorset är avstängd från 6/7 till som längst 17/7 är dock sant pga broreparationer. Välj annan väg el följ orange skyltning under tiden. Vägkanterna slås just nu också fria från gräs och sly under närmaste dagarna via den stora vägsamfällighetn i bygden. Hela tiden utvecklas bygden på olika plan för att det skall bli en ännu bättre plats att bo och leva i samt för alla besökare som hälsar på oss. Kom nu ihåg detta arbete och välj annan väg redan innan ni står vid avspärrningen samt respektera vägarbetarna, de finns där för din skull. 
  

Share on Facebook