Sommarprojekt

Sommar och sol betyder sprudlande aktivitet i bygden. Tack vare brinnande eldsjälar på olika platser så märks det att det är en levande landsbygd vi bor i. Ta t ex sommarjobbarna som ett exempel, får liv i så väl stationerna i Järle som Ervalla och bygdens hembygdsgård samt fotbollsskolan på Lyckevallen. Lägg därtill arbetarna från språk och framtid som har snyggat upp vid kapellet, hembygdsgården, Norsebäcksbadet och hållplatsen vid rondellen. Sen inte att förglömma ommålningen av ungdomsgården i bygden vid Sabbatsberg. Vilket lyft, vilken arbetsinsats det görs och vilka underbara handledare det finns dom tar hand om dessa och sätter den i atbete i dagarna i ända. Små goda vardagshjältar som får bygden att blomstra från fotbollsplanerna på Lyckevallen via badet, stationerna, hembygdsgården mm upp till Sabbatsberg. Detta för boende och besökare och för att man vill bidra på ett positivt sätt till bygdens utveckling. 

  

Share on Facebook