Framtidsutsikter

Ett framtida Lillåncenter börja växa fram på ritbordet. Något som undertecknad försökt påverka vissa aktörer under en lång tid. Där Coophyran spökat alldeles för länge. Dock så kommer ju en dag då man måste se nya lösningar och det verkar kunna komma något gott ut av detta till slut (peppar/peppar). Även bygdelaget har via öppna möten varit en aktör i det hela samt Axbergs utvecklingsråd genom sammankallande Göran Sturve bl a. Goda kontaker, mycket mejlande och diverse träffar för att visa på vikten av området för norra kommunhörnet. På andra sidan R50 pågår ju arbetet med att anlägga norra kommunens första konstgräsmatta för bl a bygdens förening som en av fyra drivande i det hela. Det gäller att aldrig ge sig utan evigt malande så rör sig kvarnarna och mal ner något gott till slut. 

Se skissen över området här under!

  

Share on Facebook