Lokala initiativ 

Det är sån glöd i bygden just nu, så många hårt jobbande människor i “gruvan” runt om i bygden för alla boenden och besökare. Det kommer mejl om både den ena och den andra idéen att förverkliga. Jag stöttar och lyssnar och vissa saker (nåja de flesta) tar vi i mål. Till årsskiftet kommer bl a en annorlunda portal utformas där vi kan hjälpas åt ännu bättre att välja lokala råvaror såväl som livsmedel som andra hantverk. Detta för att underlätta våra inköp från lokala företag i vår bygd. Ett initiativ av en invånare i bygden som hålls på att färdig bearbetas från idéstadiet till färdig produkt. Ett av många exempel som är på G att utveckla. En del saker stannar som idé men många saker genomförs då ingen idé är för tokig här i bygden. Det är bara idogt arbete i gruvan som gäller 24h om dygnet då lyckas man med en del saker vart fall. Hej hå hej hå vi ska till gruvan gå (vissla samtidigt vet ja) 

  

Share on Facebook