Bygdens reningsverk 

Det var på tapeten under den pågående budgetdebatten i fullmäktige. Skall en tredje gata bli verklighet och byggandet i bygden ta fart måste en sån “skitsak” lösas. Det diskuterades också närproducerat kött. Vi har ett av världens tuffaste krav ang djurskyddsfrågor och miljömål runt om på kommunens gårdar. Sen stöttar vi dem inte fullt ut via inköp i samma utsträckning, moment 22 men det ska det bli ändring på. Det är de boende som gör bygden och utvecklar den men visioner måste finnas för att kunna nå strävans mål. Rom bygden inte på en dag, så heller inte bygden, vi är på rätt väg och landsbygdsfrågorna tar mer och mer plats på dagordningen ju mer frågorna sätts i fokus. En levande landsbygd är inte en motpol till en död stad. Nej nej en stad som attraherar med bubblande restauranger, topp idrott av högsta klass och välkända koserter precis som det är idag vinner alla på i långa loppet. Hand i hand, stad och land! 

  

Share on Facebook