Fibermöte

 Idag kl. 18:00 är det möte med Stadsnät i matsalen för boende i kyrkbyn. Där kommer du kunna ställa dina frågor ang utbyggnaden i kyrkbyn. För övriga bygden gäller att etapp 1 strax är i mål och etapp 2 planeras enl tänket 2016. Mer info kommer löpande allt eftersom men en dröm el vision för bygden håller verkligen på att slå in på många håll vilket är jätteroligt. En annan rolig sak är att ansvarigt kommunalråd för Barn och utb. frågor idag gjorde verksamhetsbesök i Järle förskola samt Ervalla förskola och skola. Viktigt och lärorikt besök i det norra kommunhörnet som ger ringar på vattnet i det fortsatta arbetet utifrån landsbygdsutredningar mm. På bilden ses Kenneth Nilsson med Anna Oscarsson framför den nybyggda förskolan. 

  

Share on Facebook