December månad

Årets sista jubileumsmånad och det kommer kretsa en hel del kring bygdens kyrka när det gäller arrangemang i bygden. Kalendern kommer uppdateras under kvällen efter alla era inkomna mejl och tips fram till nyåret. Elva månader avklarade och nu är det dags att att jobba ända in i kaklet för att maxa ett helt enastående fantastiskt år som bygden varit involverade i. Fortsätt skicka in saker som du vill sprida vidare i bygden, nyhetstips@bygdenytt.se så kommer boende och besökare detta till del. Bygden framför allt! 

  

Share on Facebook