Hälsobygd 

Nu är det högtryck på bygdens isrink. Ikväll lagsdes de ålderdomliga målen upp. Sista nya målet sattes ihop och isen spolades med dubbla lager. Bl a sattes en klocka upp så man slipper kolla mobilen i kylan då den lätt dör då. Nu kan idrottslärare och fritidspersonal lätt säga en tid som alla ser. Även en termometer sattes upp inne i omkl så ser man hur kallt det är ute på rinken. En bra pysselkväll i härliga 23,8minusgrader men när barnen är på tå och vill då går spolgäng tre i föregångarnas fotspår och gör vad man skall och lite lite extra. Trevlig helg allesammans och utnyttja nu rinken till max under dessa härliga vinterdagar. I bygden hjälps man åt 🙂 

  

Share on Facebook