“Skicka vidare”

Goda exempel, ödmjukhet och teamwork är ledord som är viktiga att ha med sig i bygdens verktygslåda. Det avspeglar inte minst fjolårets alla arrangemang mm. Tror på ringar på vattnet teorin, när man gör något bra och hjälper andra då bidrar man till en bättre värld. Man ger av sin tid till andra människor / bygdebor att kunna vara med på så mycket spännande att de finner bygden vara den plats på alla vill bo och verka i. “Handla lokalt” är t ex en sån sida som växer för var dag, kommer uppdatera den ca 1gg. // veckan med allt som kommer in från er via mejl. Bygdens almanacka finns nu endast ett femtiotal kvar av efter dec-jan rusch efter den. Det är sånt jag menar när det tas emot av glädje och uppskattning det jobb som läggs ner. 2017 almanacka är redan under produktion med flera nyheter trots att det är 11 månader dit tack vare tips och råd från människor i bygden. 

  

Share on Facebook