Evenemang 

Först och främst, årsmöte i bygdens företagare ikväll för medlemmar där. Sedvanliga årsmötesförhandlingar stundar och hela fyra personer har valt att kliva ur styrelsen för att ge plats till nya förmågor. Ordföranden kliver åt sidan liksom sekreteraren och två ordinarie ledamöter. Halva styrelsen är kvar såsom bl a kassör och vice ordföranden. Valberedningen har lyckats bra med att hitta nya friska krafter bland bygdens företagare så styrelsen blir åter intakt. Till alla föreningar, glöm nu inte bort sidan det “händer i bygden” nu utifrån bygdelagets önskningar på ett rullande årshjul. Det är ni alla som sitter inne på kunskapen vad som händer och skall förmedlas till bygden. Låt tangenterna smattra och swocha iväg E posten med det händer i bygden arrangemang för feb. och början på mars mm. 

  

Share on Facebook