Framtidsutsikter 

Långt och segt arbete men det går framåt vilket är oerhört viktigt och framgångsrikt. Det skapas och knyts kontakter för framtiden och arbetet just nu ligger i att knyta ihop bygden fibermässigt. Det är en stor och viktig infrastruktursatsning som sker just nu som kommer bli historisk på många sätt och visa och göra avtryck framgent för vår bygd. Tänk bara på elen som grävdes ner, så lite syrömavbrott bygden haft denna höst/ vinter trots all blåst är ju rejordlåg. Ta inte allt för givet för saker sker för att bygden skall vara en ännu bättre plats att bo och verka i långt långt långt in i framtiden. 

 

Share on Facebook