Mycket fiber nu

Igår Fibergruppen, idag Stadsnät. När inte dagarna räcker till får man ta till lunchmöten och vissa bättre än andra. Ändamålet idag var att se ev förutsättning att knyta ihop bygdens fibernät. Avdala t ex är igång med grannundersökningar för att ev göra ett eget nät där. Frågor ställdes och kommer att undersökas om att koppla ihop kyrkbys stadsnät med Fibergruppens etapper. Svaret var inte nej men heller inte ja utan dessa skulle undersökas ännu mer men det viktiga med dagens lunchmöte var att ställa alla frågor innan det ev är försent och folk säger detta skulle ni sagt till om innan mm mm. Mycket bra dialog och tips och idéer på olika genomföranden för att kunna göra så många som möjligt nöjda nu när E:on är på tå. Mer info kommer och om det är trögt ibland så går det fort när grönt ljus lyser. Man måste se möjligheter och inte hindren, så får man en levande landsbygd att blomstra! 

  

Share on Facebook