Stickcafe 

Tisdagens happening i bygden äger rum vid kyrkbyns kapell. För en tjugolapp blir det servering till självkostnadspris. Kom och känn in gemenskapen hälsar bygdens baptistförsamling. Varannan tisdag fram till och med början av maj månad är vad som gäller. Jämna veckor således och hoppas på god uppslutning trots sportlovet hoppas arrangören. Återigen dela och sprid det som händer här, hur skall annars alla få veta allt gott som sker i vår blomstrande bygd. Det är alla ni som är bygden, ung som gammal så formar du den plats du vill bo och verka i. 

#bygdenframförallt! 

  

Share on Facebook