Skottdagen

Då var åter vardagen här, även om denna dag inte inträffar varje år. Skottdagen, dagen då damerna i förhållanden får möjligheten att fria till sina käresta. Upp till bevis, och även upp till bevis för er konsumenter ang en levande landsbygd med öppna fält och bygder. Handla svenskt så mycket du bara kan, mest för din egen skull bl a, du får i dig så mycket mindre antibiotika bl a genom att äta svenskt kött t ex. Ditt val i vardagen gör skillnad, för många fler än bara dig själv. Tänk också på att vi äntligen får en extra dag att hinna med saker på för bygdens bästa, fler extra dagar mm vet ja! 

  

Share on Facebook