Seven-eleven 

Lördag kväll i bygden betyder att ungdomsgården i Sabbatsberg står i centrum. Ännu har jag inte kommit över något program för våren men 19-23 är klockslaget på lördag och åldern är från sjätteklass och uppåt. Bygdenytt.se jagar vidare så kvällarna kan få med sig olika teman framöver. Missa nu inte söndagens musikcafé i kapellet för Håkan har bjudit upp till show förr i bygden vill jag minnas. Bygden som aldrig är still fortsätter att levererar! 

  

Share on Facebook