Trivsel anmälan 

Det är alltid roligt med mejl och vissa dagar är man mer eftertraktad hos media än andra men ändå alltid sortera ut vilja mejl som är viktiga för bygdens skull. Detta nedan kom från församlingens informatör och gäller nästa vecka men anmälan är redan denna vecka. 

—————————

Trivselträff torsdag 17/3 kl. 13 i Ervalla församlingshem

Påsklunch och sång av Elin Henningsson och Matts Norman.

OBS! Anmälan till 019-308040 senast fredag 11/3.

 ———————– 

Share on Facebook