Ombyggnation

Ja det stämmer och denna gången gäller det inte fysiskt utvändigt någonstans. Det handlar om bygdens hemsida som drivs och ägs av bygdelagets femton anslutna föreningar. På senaste mötet beslutade styrelsen enhälligt att tacka ja till en offert på ombyggd mobilvänlig hemsida. Därmed tar vi ytterligare steg in i framtiden för bygdens utveckling. Sen var det lite skämmes ändå åt de föreningar som inte skickar in dagsaktuella händelser. De flesta sköter sig men några har svårare att nå ut med infon. Arbetet skall vara klart och presenteras på nästa styrelsemöte i juni och den infon som finns på hemsidan idag, skall också finnas där efter ombyggnationen. En spännande resa att följa under försommaren där det hela tiden gäller att vara på tå. 

 

Share on Facebook