Trivselträff

I dagens branschtidning “jord och skog” finns dels en artikel om bygdens “gymnasieskola” dvs Kvinnersta och dess framtid. Dock är reportaget på sidan innan om Kanan förmedlat med kärlek och värme precis som alltid från kanansland. Precis lika fint som när vi fick äran att filma Nils-Gunnar i BygdeTV, den värme som avges och speglas önskar man fler kunde visa i det vardagliga. Läs detta och levande landsbygd kommer inte gratis utan hårt jobb med goda exempel i vardagen. Idag t ex äger trivselträffen rum kl 14 i immanuelskapellet, sång & musik; Samuel & Ingrid Sehlin. Fika. Välkomna!

 

Share on Facebook