Majblomman 

Årets utsedda majblomme kommun i Sverige är ingen mindre än kommunen som bygden verkar i, ja just det Örebro kommun. Känns ju lite extra bra just nu då det är dags för majblommetider. Mitt råd är att köp och stötta barns behov lokalt då små bäckar ger stora åar. Över 100 år har den funnits och många köper en och sparar på färgerna från år till år vilket i sig blir ett samlarvärde. Pryd kavajen, bluesen eller jackan med en vacker blomma som också gör en konkret välgärning. 

Share on Facebook