Närodlade affärer 

Kul att Anettes initativ och bygdenytt.se’s portal hjälper till att förmedla affärer mellan människor i bygden. Glada mejl och konkreta exempel kommer till oss och på lördag delar vi båda bord på Järle marknad mellan 10-16. Samarbeten och gemenskaper över gränser ger utdelning när människor möts, samtalar och byter idéer och gör affärer med varandra så pengarna stannar i bygden. Bra kan alltid bli bättre, handla av grannen din nästa gång istället för någon långväga gäst. Mer kommer det bli av detta för att göra det enkelt och lätt att inte utförare inom bygden i första hand. 

Share on Facebook