Fiberläsning

Lägesrapporter just nu är att det blinkar i installerade lådor efter etapp 1. Etapp 2 är igång och grävs av E:ons entreprenörer, samförläggning sker och sen grävs det av Fibergruppens entreprenör från stambanan till varje hus men det är i steg 2. En ev etapp 3 jobbas det för utifrån Tingstorp-Torpa-Sabbatsberg. I kyrkbyn går arbetet vidare men något fördröjt utifrån plan men landsbygdsutvecklingen går fint framåt. Detta är utveckling  i vardagen och nästa steg för att framtidsutsikterna skall fortsätta vara ljusa för vår bygd! 

Share on Facebook