Svampar 

Ja jo för att det finns gula goda kantareller i bygdens skogar numera så är det inte dessa jag tänker på i första hand. Jag tänker mer på dessa el/ fiber lådor som numera också står (ploppar upp) efter 1-2 km utefter bygdens vägar eller nya nedgrävda elstråk. Viktigare än man kan tro både utifrån driftsäkrare elnät på landsbygden och framtida fiberuppkopplingar i vår bygd. Med bredband / fiber kommer du sänka dina tv,tele, bredbandskostnader mot vad du har idag och med “full fart” in i huset kommer du kunna göra saker som idag endast står i stjärnorna. Bygden framför allt! 

Share on Facebook