Foldrar

Dessa info foldrar om bygden för femte året i följd går åt som smör i solsken. Vill du / ni ha fler som har verksamheter som möter sommargäster så säg bara till via klysna@hotmail.com. Utdelade och utlämnade till bygdens hushåll och samlingspunkter för en ännu attraktivare bygd. Dessa har i år ett lite annorlunda format och är mer behändigt för besökare och bygdebor att ha med sig. Allting utvecklas till det bättre allt eftersom och man måste börja med en idé och sen utveckla dem vidare. Precis samma sak med fjolårets bygdekalender 2016 kommer vara ännu ett snäpp bättre och användarvänlig. 

Share on Facebook