Stora maskiner 

Under en kort period av några veckor kommer nu tröskor och traktorer med fulla sädslass trafikera bygden. Lätta på gasen du som trafikant och hjälp dessa ekipage lätt och smidigt passera. En del tröskor har följebilar före men alla har inte möjlighet till detta. Det är några dagar på sensommaren när vädret tillåter som det är extra liv och rörelse på bygdens åkrar. Kom ihåg att de finns till för oss alla för att kunna producera livsmedel från jord till bord. 

Share on Facebook