Racehålltider 

Ja traktorn på bilden har varit med alla åren tidigare och även chauffören på bilden men då i publiken och likaså på lördag är de yngre förmågorna hänvisade till publikskaran. Tiderna kommande vecka för funktionärer mm är som följer nedan då många frågat vilka som skall vara vart torsdag och fredag kvällarna. Hoppas detta underlättar annars tar ni kontakt med respektive arrangörsförening. Lokala LRF avdelningen är huvudansvarig med flera delansvariga föreningar i bygden precis som tidigare år gångar. 

Torsdag 17:00: Samlas alla funktionärer som jobbar med banprepareringen samt i ordningsställande av parkering mm. 

Fredag 17:00: Samlas alla utställare tillsammans med företagarföreningen och ställer ut sina bord / tält mm. på respektive platser. 

Lördag från 09:00 samlas respektive grupp beroende på vart de skall arbeta / stå under dagen. Grindarna öppnar från kl: 10:00 med första start från 11:00. 

Share on Facebook