Skolsatsningar

Idrottsläraren på Dyltaskolor är på tapeten och söker pengar för nya utmaningar inom rörelse, hälsa och motorik. Pengarna är beviljade och det skall bli spännae att följa arbete kring detta som skall leda till en ökad måluppfyllelse i det långa loppet. Lägg därtill rapporterna som klubbades i veckan om likvärdig skolgång på landsbygdsskolorna. Dessa är redan idag långt framme och i många fall steg före kollegorna istan. Några saker skall rättas till och kommer att följas upp att så skett till hösten 2017. Vill man så går det och det visar man verkligen i och med detta att hela kommunen skall leva. 

Share on Facebook