Remissrunda II

Det kommunala Landsbygdsprogrammet är ute för en andra remissrunda och svar skall inkomna senast den 18/11 för att under våren 2017 fastställa programmet i kommunfullmäktige. Bygdelaget beslutade förra veckan att varje förening eller privatperson svarar själva på denna remissrunda II. Det vikigaste är att var och en läser det nyuppdaterade landsbygdsprogrammet och ger sin syn på detta om man så vill. Det vikigaste är att det händer saker i landsbygdsområdet och vår bygd. Detta kommer det inte göra om människorna som bor här inte fortsätter skapa arrangemang lokalt här i bygden. Sträck på er, det händer otroligt mycket här i bygden och som flera sa förra veckan på bygdelagsmötet; vi är satta på karsn rejält och där skall vi stanna och fortsätta utveckla vårt område. 

Share on Facebook