Älgjakt 

Idag börjar således årets älgjakt på våra breddgrader. Tänk på det nu alla bygdebor och besökare. Första veckan är det mest frekvent, andra något lugnare sen övergår detta i mest jakt på helgerna om inte man är klar med sin tilldelning. Från gårdagens skördeauktionen inbringades hela 3900:- till ungdomsföreningen i Sabbatsberg.   Säger det igen, vilket fantastiskt engagemang det finns i bygden. All kärlek till er och kramar delas här ut för era outtröttliga insatser. 

Share on Facebook